Ouderen en arbeid

Staatssecetaris Rutte van Sociale Zaken heeft het eindadvies van de Taskforce op 10 december 2003 in ontvangst genomen. Daarom is deze projectorganisatie per eind 2003 opgeheven. Deze website zal nog actief blijven tot eind 2004. Het slotadvies is te vinden via het nieuwsbericht in de rechter kolom: ga naar ‘Tienduizenden 55-plussers aan het werk houden’. De resultaten van de 61 projecten staan onder de knop ‘Aan de slag’.

Wie heeft profijt van de Taskforce Ouderen en Arbeid?

Werkgevers. Werknemers. Ouderen. In de toekomst ook jongeren. De samenleving. De politiek. Het beleid rond werkgelegenheid, pensioenen en AOW, volksgezondheid en WAO.

Wat beoogt de Taskforce Ouderen en Arbeid?

De regering van advies dienen. Door met goede voorbeelden uit de praktijk aan te geven hoe ouderen langer aan het werk kunnen blijven. Langer blijven werken, ook na je 58ste of 65ste. Een totale omkering van wat vandaag normaal is. Een aanzet tot een andere manier van denken. De Taskforce wil de optie van langer blijven werken op de agenda zetten. Bij bedrijven, bij werkgevers en werknemers. Bij beleidsmakers, de overheid en organisaties. Een begin maken met een mentaliteitsverandering bij alle Nederlanders. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht midden 2003 ideeën voor een effectieve aanpak. Verder in hoofdstuk De mensen/taken.

Wat doet de Taskforce wel en niet?

De Taskforce onderzoekt, experimenteert, verzamelt en draagt uit. Wil invloed uitoefenen op het denken en handelen van bedrijven, organisaties en overheid. Wie persoonlijke hulp, advies en begeleiding wenst in verband met leeftijd en werk, kan te rade gaan bij andere instanties: verder in hoofdstuk Interessant/Andere spelers. Voor arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus: hoofdstuk Vraag & Antwoord

Wie zet de koers uit?

De Taskforce bestaat uit twaalf leden, persoonlijkheden uit alle delen van de samenleving. Maak kennis met een bont en eigenwijs gezelschap. Verder in hoofdstuk De mensen/Leden.