Missie en beleid

De geschiedenis van de GGD’en in Nederland gaat terug tot het einde van de 19e eeuw. Door epidemieën, veroorzaakt door slechte hygiënische omstandigheden, stierven vele mensen. Ziekteverspreiders waren vooral de vele grachten in de steden. Water hieruit werd niet alleen voor huishoudelijke activiteiten gebruikt, maar ook als drinkwater. Daarnaast functioneerden de grachten als open riolen.

Sociaal voelende artsen, “hygiënisten” drongen bij de stadsbesturen aan op de inrichting van stedelijke bureaus voor de volksgezondheid. Zij adviseerden de stadsbesturen over maatregelen ter verbetering van de hygiënische omstandigheden, zoals de aanleg van waterleiding en riolering. Hierdoor werd de verspreiding van ziekten ingedamd. Voorlichting over hygiënische maatregelen droeg eveneens bij tot verbetering van de gezondheidstoestand.

De stedelijke bureaus voor de volksgezondheid groeiden in de twintigste eeuw uit tot geneeskundige en gezondheidsdiensten, de GG&GD’en. Tegenwoordig werken deze diensten regionaal en heten GGD’en.
De gemeenschappelijk regeling GGD Nieuwe Waterweg Noord bestaat sinds 1 januari 1982. Het werkgebied wordt gevormd door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Gezamenlijk hebben deze steden ongeveer 183.000 inwoners.
De activiteiten van GGD Nieuwe Waterweg Noord zijn verdeeld over de uitvoerende afdelingen Algemene Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsbevordering. Ondersteunende taken worden uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering.

De ambulancehulpverlening in de regio Nieuwe Waterweg Noord wordt verleend door Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond, AZZR. Ook de rampenbestrijding is regionaal georganiseerd en is in handen van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Rijnmond GHOR. Hulpmiddelen worden geleverd door Mediweb en de ANBO is nauw betrokken bij de besluitvorming omtrent ouderen.