Gezondheid

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen, parasieten of schimmels. De overdracht van micro-organismen kan direct van mens op mens plaatsvinden door hoesten of niezen of door seksueel contact (soa). Maar ook indirect door het drinken van water of het eten van voedsel dat ziekteverwekkers bevat, die een infectieziekte kunnen veroorzaken. Dieren, bijvoorbeeld teken (ziekte van Lyme), muggen (malaria) en ratten (ziekte van Weil) kunnen eveneens infectieziekten overbrengen. Sommige infectieziekten komen vaak voor en zijn relatief gemakkelijk te genezen, bijvoorbeeld tuberculose en voedselinfecties. Andere, zoals legionella en polio zijn zeldzamer en hebben vaak grote gevolgen.

Milieukunde

Milieu betekent: de omgeving waarin wij leven. In de medische milieukunde wordt onderscheid gemaakt tussen het buitenmilieu, de wereld om ons heen en het binnenmilieu, de leefomgeving in woningen, scholen, kinderdagverblijven enz. Een verontreinigd milieu kan aanleiding geven tot gezondheidsklachten.

Illegalen

De Koppelingswet koppelt het recht op allerlei gemeenschapsvoorzieningen aan de vraag of iemand legaal in Nederland is. Personen zonder verblijfsvergunning hebben dus onder meer geen recht op ziekenfondsverzekering en zijn dus meestal niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit betekent dat individuele zorgverleners en AWBZ-instellingen die aan deze personen medische noodzakelijke hulp verlenen hiervoor niet altijd een financiële vergoeding ontvangen. De stichting Koppeling is opgericht om zorgverleners die aanmerkelijk geconfronteerd worden met deze problematiek te compenseren voor de gederfde inkomsten. Met subsidie van het ministerie van VWS stelt de stichting Koppeling regionale samenwerkingsverbanden in staat een tegemoetkoming te verstrekken. Op deze pagina wordt uiteengezet welke afspraken er in de regio Nieuwe Waterweg Noord zijn gemaakt over hulpverlening aan deze groep en de wijze waarop hulpverleners in aanmerking komen voor een eventuele vergoeding.

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen, parasieten of schimmels. De overdracht van micro-organismen kan direct van mens op mens plaatsvinden door hoesten of niezen of door seksueel contact (soa). Maar ook indirect door het drinken van water of het eten van voedsel dat ziekteverwekkers bevat, die een infectieziekte kunnen veroorzaken. Dieren, bijvoorbeeld teken (ziekte van Lyme), muggen (malaria) en ratten (ziekte van Weil) kunnen eveneens infectieziekten overbrengen. Sommige infectieziekten komen vaak voor en zijn relatief gemakkelijk te genezen, bijvoorbeeld tuberculose en voedselinfecties. Andere, zoals legionella en polio zijn zeldzamer en hebben vaak grote gevolgen.

SMA

Op verzoek van diverse opdrachtgevers zoals ROG, urgentiecommissie en sociale diensten, brengt de GGD een onafhankelijk sociaal medisch advies uit. Deze adviezen hebben betrekking op voorzieningen voor gehandicapten, arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, gehandicapten parkeerkaarten, opname in een verpleeginrichting en huisvestingurgentie. Als u in aanmerking wilt komen voor een voorziening als een gehandicapten parkeerkaart, bijzondere bijstand of een urgentieverklaring, kunt u contact opnemen met de instelling die de betreffende voorziening toekent.
U kunt niet zelf om een medisch advies bij GGD Nieuwe Waterweg Noord vragen.

SOA

Het aantal mensen met SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, ook geslachtsziekten genoemd) is in de laatste jaren sterk gestegen. Onveilig vrijen is vaak de oorzaak van een SOA. De meeste SOA zijn goed te behandelen, als ze tijdig worden gesignaleerd. Maar SOA geven niet altijd klachten en de verschijnselen van SOA zijn vaak onduidelijk. Hierdoor merken mensen vaak niet dat zij een SOA hebben. Ongemerkt kunnen zij dus SOA doorgeven aan anderen. Onbehandelde SOA kunnen nare gevolgen hebben, in het uiterste geval kunnen SOA zelfs tot onvruchtbaarheid leiden.

Vangnet

U maakt zich zorgen over uw dementerende buurvrouw die zich verwaarloost. Of over een familielid, dat in een vervuilde woning leeft. Mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen. Het Vangnet van GGD Nieuwe Waterweg Noord is er voor de begeleiding van ‘zorgmijders’ en veroorzakers van overlast in Vlaardingen en Schiedam. Het Vangnet richt zich op mensen die op meerdere terreinen problemen hebben. Veelal betreft het een combinatie van psychiatrische of psychosociale problemen en problemen op het gebied van huisvesting, financiën en verslaving. Daarnaast gaat het om mensen die zelf niet (meer) in staat zijn de benodigde hulp in te schakelen en een gevaar vormen voor zichzelf of overlast veroorzaken voor hun omgeving.