ggdnwn.nl

GGD NWN:

De GGD NWN is op 1 januari 2007 gefuseerd met GGD Rotterdam en omstreken en heet GGD Rotterdam-Rijnmond.

Kijk voor meer informatie op de nieuwe website: GGD Rotterdam-Rijnmond


Rollatorweb:

Rollatorweb is een van de grotere thuiszorgwinkels van Nederland en heeft zich ten doel gesteld hulpmiddelen tegen betaalbare prijzen aan te bieden. Deze hulpmiddelen van ouderen zijn van de hoogste kwaliteit en ten alle tijden goedgekeurd voor de Europese markt. Mediweb biedt goede productondersteuning en artikelen zijn online te bestellen via de webwinkel.

www.rollatorweb.nl


ANBO:

De ANBO wil meerdere generaties verenigen. ‘Jonge’ senioren, al dan niet deelnemend aan het arbeidsproces, vitale gepensioneerden, meer of minder maatschappelijk actief, en oudere senioren die de ANBO kiezen vanwege bijvoorbeeld contacten met leeftijdgenoten. De ANBO is een organisatie van mannen én vrouwen en wil de kwaliteiten van beiden benutten. De ANBO wil zich ontwikkelen tot een organisatie die 50-plussers van verschillende leeftijden en afkomst. Die 50-plussers met uiteenlopende opleiding en leefwijze verenigt en in deze diversiteit juist de overeenkomsten zoekt; niet de verschillen beklemtoont. Zelfstandigheid en participatie, keuzevrijheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn de kernbegrippen van onze doelstelling.

www.anbo.nl